IDA  MELIN


"Det jag vill uttrycka i mina bilder är något som är svårt att sätta ord på ,

något bortom det gripbara.


Den urkraft och det ljus som tränger igenom det kompakta mörker som ibland omger oss - vibrerande, oändligt, stillsamt pulserande

och med en närvaro av allt som varit och allt som kommer att bli...

Att komma nära livets mysterium."

 

Som William Blake uttrycker det i ett av sina poem -


“To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower,

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour.”

William BlakeKontakt 


ida@idamelin.se

idamelin.se © 2007